Tjänster

Jag kan erbjuda Dig:

De trauman jag arbetat med är sexuella övergrepp, mobbning, sorg efter missfall och aborter, sorg efter avlidna barn genom olyckor eller suicid, hot och våldssituationer såsom gisslantagande, tortyr, krigsupplevelser samt olyckor av olika slag.


Krispsykoterapi/Traumaterapi

Krispsykoterapi/Traumaterapi där Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en av de viktigaste verktygen i verktygslådan. Den är enligt forskning en av den mest effektiva behandlingsformen av Post-Traumatisk Stress (PTSD). EMDR kan hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Den kan också användas vid vissa former av depression som är relaterade till obearbetade svåra minnen. Det går även bra att arbeta med många små trauman och händelser under barndomen t ex. där man inte sett sig sedd och bekräftad.

Jag har arbetat med metoden sedan 1999. De trauman jag behandlat är arbetsolyckor; mobbning; sorg efter missfall och aborter; sorg efter avlidna barn genom olyckor eller suicid, hot- och våldssituationer såsom bla gisslantagande, tortyr, krigsupplevelser. Det jag har mest erfarenhet av är behandling av sexuella övergrepp. Metoden är en kombination av olika element såsom fri association, strukturerat kognitivt tänkande och ett kroppsorienterat fokus.


Vad är det då som är verksamt? Sanningen är att ingen vet bestämt. I broschyren utgiven av Föreningen EMDR Sverige finns flera teorier. ”Integrationen av uppsplittrade minnen tycks underlättas genom samtidig fokusering på inre störande upplevelser och yttre sensorisk stimulering i form av t.ex. ögonrörelser. En teori liknar bearbetningen under EMDR-behandlingen som den under djup drömsömn, s.k. REM-sömn, då ögonen spontant rör sig i sidled. Andra teorier pekar på metodens förmåga att aktivera djupare nivåer i hjärnans minnessystem. Ytterligare andra teorier pekar på inslag av doserad exponering som en verksam faktor”.


Under senare år har jag också börjat arbeta med Emotional Freedom Techniques (EFT) som kan sägas vara både en självständig metod men också som en förberedelse innan en traumabearbetande behandling i form av EMDR kan påbörjas. EFT kan i korthet sägas vara en kombination av akupunktur utan nålar i kombination med västerländsk psykologi och är en av de mest kända metoderna inom fältet Energipsykologi med många andra metoder och tekniker.


Legitimerade psykoterapeuter i Sverige använder metoden som delar i sin behandling men i USA används den ännu mer utbrett och en del psykoterapeuter använder de båda metoderna i kombination med varandra. Jag använder metoden mest som lugnande/stabiliserande teknik och att lära patienterna detta som en självhjälpsmetod.


Vid behandling av svår Post-Traumatisk stress (komplex PTSD) är hypnos ibland ett mycket användbart verktyg som jag börjat använda på senaste året.


Ego-statearbete är en de snabbaste växande terapiformerna. Ego states kan liknas vid delpersonligheter och finns på ett naturligt sätt inom varje människa. Det är enklast att förklara med ett exempel.Tänk på när Du senast skulle fatta ett svårt beslut.Troligen så kände en del av Dig på ett sätt medan en annan del av Dig hade en motsatt uppfattning. Eller tänk på när Du grälade sist med någon Du älskar. Då kanske en barndel inom Dig eller en arg tonåring tog över kommandot?


Egostates- hjälper människor som känner sig förvirrade,deprimerade,stressade. I processen kan man få en djupare kontakt med sitt inre.

Psykoterapi, Stödterapi och krissamtal:

Vid insiktsterapi undersöker patienten och terapeuten tillsammans vad som finns bakom patientens symptom (som depression och ångest). Målet är att patienten ska lära känna sig själv bättre, förstå hur symptom uppstår och vilken mening de har för patienten och med hjälp av denna insikt kunna hantera sin situation bättre. 

I terapin intresserar man sig för både tidigare upplevelser och här-och nusituationen och hur dessa hänger ihop. Terapiformen kan också vara mer stödinriktad (stödterapi) där terapeuten är mer pedagogisk. I de flesta terapier finns inslag av både insikt och stöd.

Krissamtal: Jag har många års erfarenhet av att arbeta med stöd för människor i akuta kriser. Har bla varit med om att bygga upp organisationen vid Höglandssjukhuset i Eksjö för att stödja människor vid stora olyckor och katastrofer och även aktivt deltagit i utbildning av stödpersoner.

Familjeterapi/familjesamtal:

Familjeterapi/familjesamtal: Familjeterapi grundar sig på systemteori. Detta innebär att i ett mänskligt system är helheten mer än summan av delarna. Delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel där alla delar påverkar de andra. Om en förändring sker i systemet påverkar det alla de andra delarna. Det innebär

  1. att en förändring i en del av ett system tex. i en familj kan motverkas eller förstärkas av andra delar i systemet. Ett psykoterapeutiskt förändringsarbete kan alltså förstärkas om olika delar i systemet engageras i processen.
  2. familjeterapi utgår från det hälsofrämjande perspektivet.
    Hur kan livet bli begripligt, hanterbart och meningsfullt för individerna? Intresset från terapeutens sida är riktat mot här och nu och mot framtiden medan det förflutna spelar en bakgrundsroll.


Familjeterapi i sig kan ha positiv effekt genom att familjen kan visas på alternativa sätt att hjälpa varandra och lösa problem.


När bör familjeterapi väljas:


  • Känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn och ungdomar.
  • Relationsproblem inom familjen eller äktenskapet.
  • Som en nödvändig del i en sammansatt behandling när det gäller svår psykisk sjukdom.

Kontakta mig

Har du några frågor eller funderingar? Jag finns tillgänglig för dig/er så att ni kan ställa era frågor innan ni bestämmer er för att boka in ett möte.

Kontakta mig